اخبار
سفر هیات سازندگان و تولیدکنندگان دارو به ایران

با همکاری آقای حسین خلیفی نماینده اطلاع رسانی گردشگری ایران در کشور چین شهر شانگهای هیاتی متشکل از بزرگترین سازندگان و تولیدکنندگان دارو با همراهی ریییس  انجمن گیاهان دارویی چین به تهران سفر کردند. این هیأت در سفر خود با معاونت محترم ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران ، اتحادیه   صادرکنندگان گیاهان دارویی   و فرآورده های غذایی ایران و اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی   ملاقات و در زمینه واردات و صادرات گیاهان دارویی مثل زعفران به کشور چین و ایجاد زمینه های فروش زعفران مذاکره نمودند.

هم اکنون گیاه زعفران در کشور چین جنبه دارویی داشته و واردات آن با مشکلاتی مواجه می باشد. مصرف خوراکی زعفران در کنار مصرف دارویی از نتایج حاصله هیأت در سفر حاضر بود.


يکشنبه 7 خرداد 1396