اخبار
حضور هیات 120 نفره سرمایه گذاران چینی در تهران

هیات 120 نفره سرمایه گذاری وبازاریابی در زمینه بهداشتی وارایشی متشکل از تولیدکنندگان چینی با همکاری آقای حسین خلیفی نماینده اطلاع رسانی گردشگری ایران در کشور چین شهر شانگهای در تاریخ 22 الی 28 آوریل به تهران سفر کردند. این هیئت ضمن حضور در کنفرانس های سرمایه گذاری ونمایشگاههای مرتبط از مراکزدیدنی تهران مانند کاخ گلستان سعداباد وتوچال بازدید نمودند.

شنبه 23 ارديبهشت 1396