برپایی «میز فرهنگی ایران » در حاشیه برگزاری جشنواره "نوروز مشترک" 1397 در برلین