انجام مقدمات چیدمان «میز ایران» در مراسم جشن نوروز مشترک 1397توسط نماینده اطلاع رسانی گردشگری ایران دربرلین آلمان