تماس با ما

تماس با ما:
كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوری اسلامی ایران 
دبیرخانه نمایندگیهای اطلاع رسانی گردشگری ج.ا.ایران در خارج از کشور

تهران:خیابان آزادی-بین خوش و بهبودی-نبش خیابان شهید قانعی-پلاک 231

شماره تماس: 2161934309-98+

دور نگار: 61934331

آدرس الکترونیکی :   iranpersia@taci.ir